Jag har tappat en lägenhetsnyckel

Det är endast den låsfirma som föreningen har avtal med som är behörig att göra nycklar och låscylindrar till Boulevardens låssystem. All beställning av nycklar och låscylindrar görs via HSB. Kontakta:  

HSB Boendeservice
010-442 20 00
boendeservice.gbg@hsb.se

Om man behöver byta låscylinder akut innan man fått kontakt med HSB, så kan man byta till en tillfällig låscylinder. Kontakta därefter HSB för beställning av låscylinder som ingår i Boulevardens låssystem.

Jag har tappat en tag (nyckelbricka) eller en fjärrkontroll

Tänk på att taggen och fjärrkontrollen är värdehandlingar. Alla taggar är numrerade. Det är viktigt att hålla reda på vem som har vilken tag.
Alla som på något sätt förlorar en tag eller en fjärrkontroll till garaget måste omgående rapportera detta till styrelsen eller HSB, så att vi direkt kan spärra den taggen / fjärrkontrollen innan den hinner användas av obehöriga.

Kontaktperson på HSB för att spärra och för att beställa nya taggar eller fjärrkontroller är:

HSB Boendeservice
010-442 20 00
boendeservice.gbg@hsb.se