Andrahandsupplåtelse

Skriv ut sidan

Ansökan
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet. Det gäller oavsett om du hyr eller lånar ut den och även om du låser ett av rummen. Du behöver styrelsens tillstånd, vilket söks på en särskild blankett som återfinns på HSB´s hemsida.
https://www.hsb.se/goteborg/om-boende/hsb-goteborgs-blanketter/ (Öppnas i ny flik)

När ansökningsblanketten inkommit till styrelsen tas beslut på nästa styrelsemöte, vilket sker 1 gång/månad.
Styrelsen beslutar om tillstånd endast för tillfällig upplåtelse, max 1 år i taget. Tillståndet gäller endast för den period och den hyresgäst som du har angivit. Ändras något av detta krävs ett nytt tillstånd. En upplåtelse utan tillstånd eller att hyresgästen inte sköter sig kan leda till uppsägning från föreningen.

Andrahandsuthyrning kan beviljas vid exempelvis:
Arbete eller studier på annan ort
Militärtjänstgöring
Provsambo (medges ett år utan förlängning).

Föreningen tar ut en administrativ avgift på 10% av prisbasbeloppet per år. Denna tas ut med 1/12-del per månad.

Avtal
Upprätta ett skriftligt kontrakt samt en inventarieförteckning vid andrahandsupplåtelse eller om du har inneboende. Det kan annars bli svårt att bevisa vad som har avtalats om det skulle uppkomma en tvist.

Du som hyresvärd/bostadsrättsinnehavare har fortfarande fullt ansvar för din bostadsrätt. Ett kontrakt skall ange vad som gäller om hyresgästen inte betalar hyra, orsakar skada på bostaden och liknande.

Försäkringar
Oftast skyddas inte hyresgäst eller inneboende av bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring. Därför skall hyresgäst eller inneboende teckna egna hemförsäkringar. Skriv in i kontraktet att hyresgästen skall ha en hemförsäkring.

Som ägare av bostadsrätt har du omfattande ansvar för lägenheten och eventuella skador som inträffar. Bostadsrättstillägg för de boende ingår dock i föreningens försäkring, så det behöver man inte ha i den egna.

Avgifter
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att att månadsavgiften betalas och för att hyresgästen sköter sig. Bostadsrättsinnehavaren kan bli uppsagd om hyresgästen till exempel stör grannarna.

Det kan därför vara bra att bostadsrättsinnehavaren betalar alla avgifter till föreningen och att hyresgästen i sin tur betalar en hyra till  bostadsrättsinnehavaren.