Information till nya medlemmar

Välkommen till bostadsrättsföreningen Boulevarden

Information från styrelsen
Som ny medlem är det mycket att sätta sig in i. På föreningens hemsida:
www.hsbbrfboulevarden.se hittar du svar på det mesta.

Styrelsen skickar regelbundet ut nyhetsbrev till medlemmarna via e-post och kan även behöva
komma i kontakt med dig av andra orsaker. Skicka oss därför ett mail med dina kontaktuppgifter
till vår mailadress hsbbrfboulevarden@gmail.com . Skriv i rubriken ”Kontaktuppgifter lgh xxxx”
(se skylten ovanför lägenhetsdörren), samt inne i mailet namn och mailadresser.

Nedan hittar du information som är bra att känna till redan på inflyttningsdagen.

Bryt strömmen om du spärrar entrédörren
När du bär in möbler och flyttkartonger kanske du tillfälligt behöver spärra entrédörren. Bryt då
strömmen med kontakten som sitter på ovansidan av dörren. Annars försöker dörrstängaren att
stänga dörren och kan ta skada om dörren är spärrad. Du kan behöva stå på en stol för att nå upp
till kontakten.
Glöm inte att slå på strömmen igen när du är klar.

Sophantering
Föreningen tillämpar sopsortering. Till vänster om det vi kallar ”hus 3” finns fyra
nedkastningsrör. De tre till vänster är för restavfall och den till höger för matavfall. Varje
lägenhet har fått en nyckel som går till ett av de tre nedkastningsrören för restavfall, samt till
nedkastningsröret för matavfall.

Soppåsar som skall användas till matavfall finns att hämta i barnvagnsförråden.

OBS! Endast restavfall respektive matavfall får kastas i nedkastningsrören. Glasflaskor,
pizzakartonger, större emballage, plast, metallförpackningar och batterier lämnas på en
återvinningsstation, t.ex. den till vänster om ICA´s kundparkering.

Kasta inget i nedkastningsrören som kan orsaka stopp i sopsugsystemet
Att man lyckas kasta ned sitt avfall genom nedkastningsröret innebär inte med automatik att
sopsugen lyckas transportera avfallet genom rörsystemet till sopbilen 70 m längre bort. Tänk på
att inte slänga avfall i nedkastningsrören som kan orsakar stopp i sopsugsystemet och därmed
även orsaka föreningen onödiga kostnader.

Att observera när du anmäler adressändring till Skatteverket
Det lägenhetsnummer som Skatteverket och Posten använder är upprättat av Lantmäteriet.
Detta lägenhetsnummer står dels på vår hemsida under rubriken ”Bra att veta/Adressändring,
Lägenhetsnummer” och dessutom på respektive postfack. Lantmäteriets lägenhetsnummer är
endast unikt på respektive adress, vilket gör att samma lägenhetsnummer kan finnas i alla våra
trappuppgångar.

HSB lägenhetsnummer enligt upplåtelseavtal står på en skylt ovanför varje lägenhetsdörr. Detta
nummer är unikt för respektive lägenhet och skall användas inom föreningen och vid kontakt
med HSB.

Individuell Mätning och Debitering – IMD av el, kallvatten och varmvatten
Du behöver inget elnätsavtal. Föreningen har tecknat erforderliga elavtal.
Förbrukning av el, kallvatten och varmvatten mäts individuellt för varje lägenhet och debiteras
tillsammans med månadsavgiften. Debiteringen sker med 5 månaders fördröjning. Exempelvis
debiteras januari månads förbrukning på juni månads avi. När du flyttar från föreningen kommer
de fem sista månadernas förbrukning att debiteras i efterskott. På din slutfaktura debiteras den
förbrukning du hade till och med det datum du överlåter din lägenhet.

Förvara inte cyklar, möbler, mattor, barnvagnar etc. i trapphall och trapphus
Ambulans och räddningstjänst skall komma fram lätt med bår eller annan utrustning för att
hjälpa till vid sjukdom eller brand. Vid brand kan trapphuset dessutom vara rökfyllt.
Även städningen underlättas om trapphuset är fritt från föremål.

Förvara ingenting ovanpå eller utanför lägenhetsförråden
Det är både en ordningsfråga och ett brandskyddskrav. Det är heller inte tillåtet att förvara
brandfarliga varor i förrådet, t.ex. gasol, bensin, koncentrerad spolarvätska, tändvätska etc.

Trivsel
Rökning och musik är exempel på saker som kan upplevas olika. Det som är trivsamt för den ene
kan upplevas som otrivsamt av den andre. Grannen kanske njuter av tystnad eller sitter och läser
en bok. Använd hörlurar om du lyssnar till musik på balkong eller uteplats.

Rökfri miljö är en viktig folkhälsofråga och många önskar ett rökfritt boende. Om du röker,
undvik om möjligt att röka under grannarnas fönster eller balkonger. Om du själv upplever
problem med att grannen röker, prata i så fall med grannen. Berätta hur du upplever röken som
problematisk, inte att grannen begår ett fel. Försök att komma fram till en lösning som fungerar
för er båda, så att vi trivs ihop.

Välkommen till brf Boulevarden. Vi hoppas att du kommer att trivas.
Styrelsen

 

Trivselregler (öppnas i ny flik)

Brf Boulevarden -Bildkavalkad (öppnas i ny flik)