Jag har tappat en tag (nyckelbricka) eller en fjärrkontroll

Tänk på att taggen och fjärrkontrollen är värdehandlingar. Alla taggar är numrerade. Det är viktigt att hålla reda på vem som har vilken tag.
Alla som på något sätt förlorar en tag eller en fjärrkontroll till garaget måste omgående rapportera detta till styrelsen eller HSB, så att vi direkt kan spärra den taggen / fjärrkontrollen innan den hinner användas av obehöriga.

Kontaktperson på HSB för att spärra och för att beställa nya taggar eller fjärrkontroller är:

HSB Boendeservice
010-442 20 00
boendeservice.gbg@hsb.se