Styrelse och övr. funktionärer

Skriv ut sidan

Styrelse

Vald på extra föreningsstämman 2020-02-11

Christina Mattsson Ordförande
Lennart Olin Brand och säkerhet, Tekniska frågor, Nya Hovås samfällighet, Gemensamhetslokalen
Viktor Ohlsson Ekonomiansvarig, Webbredaktör, Brand och säkerhet. Kontaktperson för trädgårdsgruppen.
Alex Carlsson  
Behzad Movassagh Kamerabevakning, Tvättstugan, Förenings förråd
Sofia Johansson Organisatör för studie- och fritidsverksamhet. Support överlåtelser, kontaktperson för trivselgruppen och gemensamma aktiviteter
Klas Sjödell Ledamot utsedd av HSB Göteborg

Styrelsen kontaktas via e-postadressen hsbbrfboulevarden(a)gmail.com
Styrelsen har också ett postfack i hus 2 som det står ”HSB Brf Boulevarden” på.

Adress:

HSB Brf Boulevarden  
Lillgårdens gränd 2    
436 57 Hovås 

FAKTURERINGSADRESS BRF BOULEVARDEN   

HSB Brf Boulevarden  
22-2079-000  
FE 397   
838 73 Frösön   

Alla fakturor ställda med rätt adress enligt ovan kan även sändas in via mejl till fakturor.gbg@hsb.se
Observera att endast fakturor i PDF- eller TIFF-format accepteras, samt endast en fil per faktura (inklusive bilagor).

Revisorer

Pernilla Altwang Revisor
Therese Andersson Revisorssuppleant

Valberedning

Adam Eriksson   Ordförande
Håkan Mattsson  
2018_11_19_Instruktion_for_Valberedningen
2019_11_11_Arvode_Brf_Boulevarden

Trivselgrupp

Lena Rugås (sammankallande) 0706362888, lena.lyck(a)hotmail.com
Mia Ohlsson, Betty Fischer

Kontaktperson i styrelsen Sofia Johansson

Trädgårdsgrupp

Marie Sofie Unger (sammankallande) msu.unger(a)gmail.com
Esad Tunovic ,Mia Ohlsson, Lena Rugås, Gunilla von Heijne

Kontaktperson i styrelsen Viktor Ohlsson