Styrelse och övr. funktionärer

Styrelse

Vald på föreningsstämman 2023-11-13

Hans OlaussonOrdförande
Dick Eriksson
Johan TorstenssonVice ordförande
Samfälligheten
Carl LönnrothEkonomiansvarig
Gemensamhetslokal
Gästlägenheten
Tvättstuga
Sven WennbergSekreterare
Anna Öwrin
Björn Nilsson
Jonas HellgrenLedamot utsedd av HSB Göteborg

Styrelsen kontaktas via e-postadressen hsbbrfboulevarden(a)gmail.com

Vid akuta ärenden kontakta ordförande på telefon: 076-614 53 85
Styrelsen har också ett postfack i hus 2 som det står ”HSB Brf Boulevarden” på.
Organisationsnummer: 769627-8576

Adress:

HSB Brf Boulevarden  
Lillgårdens gränd 2    
436 57 Hovås 

FAKTURERINGSADRESS BRF BOULEVARDEN   

HSB Brf Boulevarden  
22-2079-000  
FE 397   
838 73 Frösön   

Alla fakturor ställda med rätt adress enligt ovan kan även sändas in via mejl till fakturor.gbg@hsb.se
Observera att endast fakturor i PDF- eller TIFF-format accepteras, samt endast en fil per faktura (inklusive bilagor).

Revisorer

Pernilla Altwang Revisor
Sanna Törnros Revisorssuppleant

Valberedning

Lena Rugås   Ordförande
Madelene Persson  
2018_11_19_Instruktion_for_Valberedningen

Trivselgrupp

Hsbbrfboulevarden(a)gmail.com

Trädgårdsgrupp

Hsbbrfboulevarden(a)gmail.com