Styrelse och övr. funktionärer

Styrelse

Vald på föreningsstämman 2021-11-15

Björn Taube MahaniOrdförande
Brandskydd
Martin NorénEkonomiansvarig
Underhållsplan
Behzad MovassaghKamerabevakning
Tvättstugan
Gemensamhetslokalen
Föreningens förråd
Grannsamverkan
Christina MattssonSekreterare
Vice ordförande
Gästlägenheten
Linus BirknäsUtbildningsfrågor
Grannsamverkan
Överlåtelser
Jonas HellgrenLedamot utsedd av HSB Göteborg

Styrelsen kontaktas via e-postadressen hsbbrfboulevarden(a)gmail.com

Vid akuta ärenden kontakta ordförande på telefon: 076-614 53 85
Styrelsen har också ett postfack i hus 2 som det står ”HSB Brf Boulevarden” på.
Organisationsnummer: 769627-8576

Adress:

HSB Brf Boulevarden  
Lillgårdens gränd 2    
436 57 Hovås 

FAKTURERINGSADRESS BRF BOULEVARDEN   

HSB Brf Boulevarden  
22-2079-000  
FE 397   
838 73 Frösön   

Alla fakturor ställda med rätt adress enligt ovan kan även sändas in via mejl till fakturor.gbg@hsb.se
Observera att endast fakturor i PDF- eller TIFF-format accepteras, samt endast en fil per faktura (inklusive bilagor).

Revisorer

Pernilla Altwang Revisor
Sanna Törnros Revisorssuppleant

Valberedning

Adam Eriksson   Ordförande
Håkan Mattsson  
2018_11_19_Instruktion_for_Valberedningen
2019_11_11_Arvode_Brf_Boulevarden

Trivselgrupp

Hsbbrfboulevarden(a)gmail.com

Trädgårdsgrupp

Hsbbrfboulevarden(a)gmail.com