Ändringslogg för webbplatsen

Skriv ut sidan

2023-06-21

Bytt tema från Flat till Twenty Fifteen.

2022-12-19

Tagit bort ramen för det senaste nyhetsbreven. De finns nu endast som länkar. Lagt till de nyhetsbrev som kommit det senaste halvåret, så nu finns alla med.

Ändrat så att information till nyanlända nu finns direkt på sidan och inte som PDF i en ram. Ändrat att påsarna får matavfall nu finns i barnvagnsrummen.

2022-12-10

Ändrat ingångssidan så den blev mobilanpassad.

2022-02-15

Uppdaterat styrelsesammansättningen och lagt till organisationsnummer.

2022-02-13

Bra attveta/Adresser: Gjort om tabellen över lägenhetsadresser och lagt in länkar till Birthday.se så man kan se vilka som bor på adressen.

2021-10-21

Ny version av trivselreglerna. Nytt inlägg om påsar för matrester under övrigt.

2021-09-16

Lagt till information om nys Hovås samfällighet på förstasidan.

2021-05-02

Lagt tillbaka widgetten för events, som försvunnit.

2021-02-11

Ändrat kopplingen till Facebook. Nu används en plugin.

Förbättrat synligheten för kalenderuppgifterna i högerfältet.

2020-12-15

Lagt in information om att man fortsättningsvis tllträder gästlägenheten kl 13.00.

Tagit bort gammal felaktig information om parkeringsplatser i området.

2020-03-24

Rättat instruktionen om hur man loggar in på Infometric.

2020-03-03

Lagt in statistik tom 2020-02 för utnyttjandet av våra gemensamma lokaler under ”Bra att veta”. Lagt till protokollet från den extra föreningsstämman under ”Ekonomi och årsstämmoprotokoll” och ändrat ”HSB Portalen” till ”Mitt HSB”.

2020-02-04

Lagt till statistik för utnyttjandet av våra gemensamma lokaler under ”Bra att veta”.

2020-01-26

Lagt till en sida ”Minibibliotek” under ”Bra att veta”.

2019-12-24

Lagt in att vi har fem års garanti på vitvaror på fliken Bopärm.

2019-11-11

Lagt till en ny undermeny ”Väggar” till Bopärmen. Den innehåller information om färgkod.

2019-07-01

Ändrat priset för hyra av gästlägenhten och gemensamhetslokalen till 300 kr enligt beslut på styrelsemötet 2019-05-06. Både på webbsidan och i trivselreglerna.

2019-06-10

Lagt till historierna bakom namnen på gränderna på fliken Adresser under Bra att veta.

2019-06-04

Lagt till regler för uppsättning av markiser och för inglasning av balkonger

Lagt till färgprover för markiser.

2019-05-13

Lagt till faktureringsadress på sidan Styrelsen och övr. funktionärer.

2019-05-05

Lagt till trädgårdsgruppen på sidan ”Styrelsen och övr. funtionärer.

2019-04-26

Ändrat så att hela nyhetsbrevet och trivselreglerna syns. Flyttat länken till stadgarna från under till över trivselreglerna.

Lagt till en länk till trivselreglerna över informationen till nya medlemmar.

2019-04-22

Lagt till att luddfiltret skall rengöras på sidan om tvättstugan under ”Bra att veta”.

2019-04-09

Lagt till ikon för utskrift på de sidor som inte är enbart länkar.

Lagt till tre grå nyanser för markiser och balkongskydd.

2019-03-31

En sida som heter fastighetsdokument har tillkommit under fliken Bopärm

2019-03-29

Ändrat Brandskyddspolicy under Bopärm till Brandskydd och lagt till en rubrik för brandskyddskontroller.

2019-03-20

Uppdaterat ”Information för nyinflyttade”. Informationen om IMD var felaktig. Det sker en automatisk fördelning av kostnaderna mellan säljare och köpare.

2019-02-25

Lagt till ”Brf Boulevarden – Bildkavalkad” under ”Information för nyinflyttade”.

Ändrat reglerna för bokning av våra gemensamma lokaler. Istället för tre tillfällen per månad gäller nu 3 aktiva tillfällen resp. 2 för tvättstugan oberoende av månad.

2019-02-18

Lagt till en undermeny ”Gemensam utrustning” under ”Bra att veta”.

2019-02-09

Lagt ”Information till nya medlemmar” först i menyn.

2019-02-04

Lagt till länk till nytt dokument om Individuell Mätning och Debitering under Bra att veta.

2019-01-18

Lagt till kommande evenemang i vänsterspalten.

2019-01-14

Lagt till bilder från tvättstugan.

2019-01-12

Lagt till bilder och uppdaterad länk till information och inventarieförteckning för gästlägenheten under Bra att veta.

Flyttat sökrutan så att den nu är över ”Frågor och svar” samt lagt till två frågor och svar om lägenhetsnummer och jordfelsbrytare.

2019-01-08

Kompletterat fliken med våra gemensamhetslokaler under huvudrubriken ”Bra att veta” med information som förut endast fanns i trivselreglerna. Hänvisningen till trivselreglerna har tagits bort.

Det stod ibland övernattningslägenhet och ibland gästlägenhet. Jag har nu skrivit gästlägenhet på alla ställen.

2019-01-04

Gjort om frågor och svar till lista istället för drop-down. Tagit bort svaga rubriker i vänsterkolumnen.

2019-01-03

Förtydligat tabellerna för lägenhetsnummer.

2018-12-31

Lagt till bilder från gemensamhetslokalen.

2018-12-30

Lagt till länkar till information och inventarieförteckning för gemensamhetslokalen och övernattningslägenheten under ”Bra att veta”. Och även hänvisat till trivselreglerna.

2018-12-29

Ändrat så att ramen som felanmälansblanketten finns i ändrar storlek när innehållet i ramen ändras. Detta gör att man ser informationen om att felrapporten är ivägsänd och frågan om man vill skriva en ny felrapport.

2018-12-26

Formulerat om flikarna ”Adresser” och ”Adressändring, lägenhetsnummer” under ”Bra att veta”.

2018-12-25

 • Fliken ”Ekonomi och årstämmoprotokoll” har flyttats från ”Bra att veta” till att bli en huvudrubrik.
 • Underrubrikerna till ”Bra att veta” och Bopärm har sorterats i bokstavsordning.

2018-12-24

Första versionen. Den innehåller motsvarande information som den sida som HSB har underhållit fram tills övertagandet.

Följande ändringar har gjorts:

 • Facebook används för att informera om nyheter och Facebooksinläggen finns med på ingångssida.
 • Nyhetsbreven har fått en egen huvudrubrik.
 • Valberedningen och revisorerna finns med på styrelsens sida.
 • Felrapportering, bokning och avläsning av förbrukning har samlats på en egen huvudrubrik.
 • Sidan för felrapportering utnyttjar samma formulär som användes på HSB:s webbplats för Boulevarden. Dessutom påpekas att man även kan felrapportera via HSB-portalen, där man ju även ser vilka ärenden man har.
 • Stadgarna har flyttats till samma sida som trivselreglerna under ”Bra att veta”.
 • Ekonomisk plan och ekonomens kommentarer har flyttats till portalen och ersatts med senaste årsredovisningen och hur man läser den.
 • Senaste årsstämmoprotokollet och länk till HSB-portalen, där tidigare årsredovisningarna och  årsstämmoprotokoll finns, har tillkommit på samma sida.
 • Information om individuell mätning och debitering har tillkommit under ”Bra att veta”.
 • Frågor och svar har tillkommit som en drop-down på vänstersidan.
 • Länk till HSB-portalen, där tidigare årsredovisningarna och årsmötesprotokollen finns, har tillkommit på fliken om ekonomi. 
 • ”Andrahandsuthyrning” och ”Försäljning – Överlåtelse” har tillkommit under ”Bra att veta”
 • Bilderna som finns på HSB:s sida har inte tagits med. Det finns motsvarande typ av bilder bland de första inläggen på Facebook.

För övrigt finns all information som fanns på HSB:s sida med.