Vilket lägenhetsnummer skall användas i adressen?

Det är lantmäteriets lägenhetsnummer som skall användas i lägehhetens adress. Det är det nummer som står på postboxen. Detta nummer är endast unikt för varje trappuppgång.

HSBs lägenhetsnummer är unikt inom hela bostadsrättsföreningen och står ovanför dörren. Detta nummer skall endast använda för kommunikation inom HSB.

Se vidare Bra att veta – Adressändring, Lägenhetsnummer.