Väggar

Standarden i alla lägenheter som inte hade andra tillval är färgkod
Ncs S-0500-N med glansvärde 7