Får vi ta bort vertikalmarkiser?

Vertikalmarkiserna är styrelsens ansvar. Det innebär att du inte får ta bort dem utan tillstånd från styrelsen.

Om du t.ex. sätter upp egna persienner på insidan fönstren och vill att vertikalmarkisen skall stanna i sitt översta läge, så kan du bryta strömmen till vertikalmarkiser i säkringsskåpet.