Ekonomi och årsstämmoprotokoll

Motioner till årsstämman skall inkomma till styrelsen senast 30 september.
  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under motionen med ditt namn.
  5. Maila motionen till hsbbrfboulevarden@gmail.com, eller lägg den i styrelsen brevfack i hus 2, Lillgårdens gränd 2.

Årsredovisning 2022-2023

Nyckeltalen finns nu med i årsredovisningen  Förklaring av nyckeltalen

Årsstämma 2023-11-13

Äldre årsredovisningar och stämmoprotokoll finns i Mitt HSB.