Parkering

De tillfälliga parkeringarna som funnits i området är nu borta pga att byggnationerna kommer igång igen. Två timmars fri parkering finns i parkeringshuset och helt fri parkering finns på pendelparkeringen.