Nedan finns föreningens facebooksinlägg.
Om man klickar på den runda bilden så öppnas Facebooksflödet i ny flik. Om man klickar på ”View on Facebook”, så öppnas det aktuella inlägget i ny flik.

HSB Brf Boulevarden

4 days 3 hours ago

Nu finns ett nytt nyhetsbrev på hemsidan.

HSB Brf Boulevarden

5 days 20 hours ago

HSB BOENDESERVICE
Vi skall inte längre kontakta Helene Karlsson för frågor om garageplatser, namnbyte och byte av telefonnummer till port eller beställning av nycklar. I stället skall vi vända oss till HSB Boendeservice 010-442 20 00 boendeservice.gbg@hsb.se.

HSB Brf Boulevarden

2 weeks 2 days ago

NY OVK
kommer att göras 12 april i alla lägenheter som inte blev godkända vid förra OVK:n.

Bravida kommer att meddela alla berörda lägenheter separat.

Styrelsen

HSB Brf Boulevarden

1 month 1 week ago

Nu finns ett nytt nyhetsbrev på hemsidan.

HSB Brf Boulevarden

1 month 2 weeks ago

Information gällande bullerstörande arbeten (Hovås Entré) Just nu genomför vi (Nordr/Veidekke) en del bullerstörande arbeten på byggarbetsplatsen Hovås Entré, där det kommer att uppföras 82st lägenheter i tre huskroppar. Information se hemsidan: www.xn--hovsentre-72a.se/ Vi har genomfört ljudmätningar (med riktig mätutrustning) gällande bullret vid Noblaskolan samtidigt som vi borrade stålrören för spontningen (maxnivå ljud). Kravet som skall uppnås är Naturvårdsverkets riktlinjer vid grannfastigheternas fasad, som vid kortare bullrande byggverksamhet (max 2 månader) får lov att uppgå till 65 dBA. Resultatet av mätningen visade på uppe vid skolgården vid fasad: Nivåer mellan 55-65db Nere vid själva Björklundavägen mellan de bägge fastigheterna kan

HSB Brf Boulevarden

1 month 4 weeks ago

Alla hjärtans dag i Nya Hovås.

HSB Brf Boulevarden

2 months 1 day ago

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR ARBETET MED TRÄET UNDER BALKONGERNA

V12 onsdag 24 mars
Mätning på plats från skylift

V13 måndag 29 mars
Start med balkonger på Hovås Allé 19-23 på utsidan. Sen fortsätter man med utsidan.

V14 onsdag 7 april
Start på insidan med Hovås Allé 25-17 och fortsätter i riktning mot Petter-Jons gränd.

Observera att detta är ungefärliga tider då arbetena är beroende av väderlek och temperatur.

HSB Brf Boulevarden

2 months 1 week ago

REKOMMENDERAD GÅNGVÄG UNDER BYGGTIDEN När arbetet med Brf Hovås Entré startar rekommenderar vi gående att följa de hänvisningar som sätts upp. Inom kort kommer trottoaren på allén framför Brf Hovås Entré att stängas av, och busshållplatsen tillfälligt flyttas. På kartan ovan ser du rekommenderade gångvägar markerade i orange. Förklaring till kartan: 1.Nodi (2021). 2. Brf Boulevarden. 3. Brf Hovås Entré (2022). 4 Förskola Noblaskolan. 5. The House / Lomarhuset 6. Indigo (2022). 7. Tillfällig busshållplats. BUSSHÅLLPLATSEN FLYTTAS VECKA 7 Busshållplatsen Brottkärrsmotet (norra sidan) flyttas till en ny plats vid vägen, mellan Sharper Barbershop och Wrapsody. Detta på grund av att

HSB Brf Boulevarden

2 months 3 weeks ago

TRAFIKINFO BJÖRKLUNDAVÄGEN Den 25/1, påbörjas leverans och montage av stomme till fastigheten Indigo. Leveranserna kommer att pågå mellan vecka 4 och vecka 15. Under dessa dagar mellan kl 7:00-16:00 är det leveranser regelbundet. Lastbil kör in från Hovås allé till Björklundavägen mellan Nodi och Veidekkes byggarbetsplats. Transport backar sedan in på byggarbetsplats för Indigo. Se bilden. Under dessa veckor för att undvika köbildning, önskar vi om möjligt att vid in och utkörning från och från ert garage, att det sker via Klåvavägen. Tack för visad hänsyn! Projektledare & kontaktperson: Mikael Berg, Next Step mikael@nextstep.se

HSB Brf Boulevarden

3 months 2 weeks ago

INFORMATION GÄLLANDE PARKERINGEN I PETTER-JONS GRÄND Viktig information gällande parkeringen i Petter-Jons gränd. Från MÅN 4/1-2021 kommer en p-förbudsskylt att sättas upp och att det blir förbjudet att parkera bilar och likvärdigt längs Petter-Jons gränd. Parkeringsövervakningen i området sköts av APCOA. Den första dagen efter det att skyltarna är monterade kommer endast GULA varningslappar att sättas på bilarna, men efter detta kommer bilar att bötfällas om man står parkerad i Petter-Jons gränd. Vänligen delge denna information till era medlemmar i respektive bostadsrättsförening Hälsningar Nya Hovås konsortiet genom Hans Forseström Nordr Sverige AB (fd Veidekke Eiendom)

HSB Brf Boulevarden

3 months 3 weeks ago

Nu finns ett nytt nyhetsbrev på hemsidan.

HSB Brf Boulevarden

3 months 3 weeks ago

Nya växter har tillkommit i blomlådorna.

HSB Brf Boulevarden

3 months 4 weeks ago

INFORMATION FRÅN NEXT STEP

HSB Brf Boulevarden

4 months 22 hours ago

JULSTÄMNING
Nu har vi fått gran både på gården och i minibiblioteket. Tack till alla som hjälper till att hålla minibiblioteket levande.

HSB Brf Boulevarden

4 months 2 weeks ago

FÖRENINGSSTÄMMAN
Glöm inte att lämna in era poströster senast i morgon 27/11.
Nu finns valberedningens förslag till styrelse med foton på all på hemsidan. Klicka på Föreningsstämman under Kommande evenemang i vänsterkolumnen.

HSB Brf Boulevarden

4 months 4 weeks ago

FÖRENINGSSTÄMMAN
Kallelse till föreningsstämman, underlag för poströstning, årsredovisning och nyckeltal finns nu tillgängliga på hemsidan. Gå till Föreningsstämman under Kommande evenemang i vänsterkolumnen.

HSB Brf Boulevarden

5 months 3 days ago

DEN TILLFÄLLIGA PARKERINGEN STÄNGS

Grindarna stängs och låses i början av denna veckan.
Skyltning är uppsatt sedan tidigare vid infartsgrinden, men man börjar nog lappa från och med idag (i förra veckan körde man bara med gula varningslappar)

Informationen finns även här = nyahovas.se/2020/11/01/nu-stanger-parkeringen-vid-magnolia-kvarteret/

Och här på FB = www.facebook.com/NyaHovas/posts/3347573255296508

HSB Brf Boulevarden

5 months 1 week ago

ENDAST POSTRÖSTNING TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 30/11
Med anledning av de skärpta rekommendationerna för att minska smittspridningen har styrelsen beslutat att inte ha någon fysisk stämma i år utan enbart använda poströstning.
Medlem kan begära upplysning från styrelsen skriftligt senast 20/11 och styrelsen skall svara senast 25/11 och göra svaret tillgängligt på hemsidan.
Poströsterna skall ha kommit in senast 27/11. Underlag för poströstning distribueras tillsammans med årsredovisningen.

HSB Brf Boulevarden

5 months 3 weeks ago

ÅRSSTÄMMAN SENARELAGD
På grund av att årsberättelsen blivit försenad har vi blivit tvungna att ändra datum för stämman till 30 november.

HSB Brf Boulevarden

5 months 4 weeks ago

Båda våra holkar har varit bebodda i sommar. Nu är de tömda och redo för nästa säsong.