Adresser

   Skriv ut sidan

Observera att det är lantmäteriverkets lägenhetsnummer som är en del av adressen. Se fliken ”Adressändring, lägenhetsnummer”.

HISTORIERNA BAKOM GRÄNDERNAS NAMN      

Lillgården ägdes av Karl Edén (1875 – 1939), som arbetade som kronofjärdingsman. Gården hade en areal på totalt en hektar (= 10 000 kvadratmeter), varav 0,75 hektar var åker och 0,23 hektar så kallad avrösningsjord eller mark som vid laga skifte bedömdes som inte odlingsvärd.

Peter Jonsson, ”Petter- Jons” (1809 – 1884) kan ha varit den som byggde det första huset längs Björklundavägen. Huset kallades för ”Petter-Jons” ända fram till slutet av 1900-talet. 

Läs Namnberedningens motivering till namnen på gränderna utefter Björklundavägen. (öppnas i ny flik)