Adresser

   Skriv ut sidan
Klicka på adressen för att se vilka som bor där (öppnas i ny flik)
Fastighet: Hovås 451:60  
Belägenhetsadress: Hovås Allé 15 -17 Avser affärslokaler
  Hovås Allé 19 Avser uppång
  Hovås Allé 21 Avser affärslokal
  Hovås Allé 23 Avser uppång
  Hovås Allé 25 Avser affärslokal
  Björklundavägen 10 Avser garage
  Björklundavägen 12 Avser uppång
  Björklundavägen 14 Avser uppång
  Björklundavägen 16 Avser lokal
  Peter-Jons Gränd 1 Avser uppång
  Lillgårdens Gränd 2 Avser uppång

Observera att det är lantmäteriverkets lägenhetsnummer som är en del av adressen. Se fliken ”Adressändring, lägenhetsnummer”.

HISTORIERNA BAKOM GRÄNDERNAS NAMN      

Lillgården ägdes av Karl Edén (1875 – 1939), som arbetade som kronofjärdingsman. Gården hade en areal på totalt en hektar (= 10 000 kvadratmeter), varav 0,75 hektar var åker och 0,23 hektar så kallad avrösningsjord eller mark som vid laga skifte bedömdes som inte odlingsvärd.

Peter Jonsson, ”Petter- Jons” (1809 – 1884) kan ha varit den som byggde det första huset längs Björklundavägen. Huset kallades för ”Petter-Jons” ända fram till slutet av 1900-talet. 

Läs Namnberedningens motivering till namnen på gränderna utefter Björklundavägen. (öppnas i ny flik)