Får vi ha en Jacuzzi på terrassen?

Det är inte tillåtet att ha jacuzzi, badtunna eller andra badanläggningar på balkonger eller terrasser.

  • Det saknas riktiga påfyllningsanordningar och spillvattenledningar som ”Kretslopp och vatten” kräver. 
  • Balkonger och takterrasser inte dimensionerade för den stora belastning som en badanläggning innebär.  
  • Takterrasser med trätrall kan punktbelasta och skada tätskiktet.