Försäljning – Överlåtelse

Skriv ut sidan

De flesta överlåtelser sker genom mäklare och då brukar mäklaren guida genom processen och ta hand om det praktiska. Men vid en privatförsäljning, gåva,bodelning eller arv behöver HSB som förvaltare få in kopior på de juridiska handlingarna så att HSB kan registrera de nya ägarförhållandena i bostadsrättens lägenhetsförteckning. Handlingarna skickas via mejl till overlatelser.gbg@hsb.se eller i pappersform till:
HSB Göteborg, Överlåtelser
Box 311 11
400 32 Göteborg

Vid försäljningar och gåvor kommer du att få betala en överlåtelseavgift som år 2018 är 1 138 kronor. Det är dock gratis att registrera om ägarförhållandena vid arv och bodelning. Viktigt att tänka på är att vid arv måste en kopia av registrerad bouppteckning samt eventuellt testamente och arvskifte skickas in.

När HSB tagit emot någon av tidigare nämnda handlingar skickar HSB dem elektroniskt till Brf Boulevarden för godkännande av nya medlemmar.
OBS! Nya bostadsrättshavare måste vara medlemmar i HSB Göteborg för att bostadsrättsföreningen skall kunna godkänna dem.

En kreditupplysning tas på köparen för att säkerställa att man har ekonomisk möjlighet att fullgöra sina ekonomiska åtaganden mot Brf Boulevarden.  

Fjärrkontroll till garaget är registrerad på respektive lägenhet som hyr garageplats. Om bostadsrättshavaren hyr garageplats och om den som övertar lägenheten också skall hyra garageplats, då skall fjärrkontrollen lämnas över till köparen tillsammans med nycklarna. Om köparen inte skall hyra garageplats, så skall fjärrkontrollen lämnas tillbaks till HSB. 

Juridisk rådgivning
Alla som är medlemmar i HSB Göteborg kan få gratis juridisk rådgivning som kan vara användbar om man har frågor om hur man bäst går tillväga för att överlåta sin lägenhet, se HSB hemsida.

Mallar
Blankettmallar för överlåtelse och eventuellt gåvobrev finns på HSB hemsida: 

https://www.hsb.se/goteborg/om-boende/hsb-goteborgs-blanketter/ (Öppnas i ny flik)