Besiktning

Skriv ut sidan

Varför görs besiktning?

En besiktning görs för att konstatera att entreprenören har fullföljt avtalet och beställningen och att arbetena är utförda på ett korrekt sätt enligt byggbranschens regelverk.

Vad ska besiktas?

Vid besiktning kontrolleras att det material som levererats inte har några fel, är rätt monterat och att kvaliteten på arbetet motsvarar beställningen. Besiktningen omfattar hela byggnaden, inkluderande samtliga lägenheter och övriga gemensamma utrymmen.

Vem avgör?

Besiktningsmannen är den som avgör om utförandet har fel eller avvikelser i förhållande till vad som är beställt.

Besiktningsmannen utgår ifrån att lägenheten utförts i enlighet med köparens inredningsval om inget annat framkommer vid besiktningstillfället.

Vilka är med på besiktning?

  • Besiktningsman
  • Biträdande besiktningsmän (ventilation, rör och el besiktigas vid separat tillfälle)
  • Representant för HSB
  • Representant för entreprenör
  • Köpare (frivilligt)

Representant från bostadsrättföreningens styrelse är med vid besiktning av gemensamma utrymmen och vid enstaka lägenhetsbesiktningar.

Köparens roll vid besiktning

Du som köpare får en inbjudan och har möjlighet att närvara vid besiktning strax före inflyttning. Juridiskt har du inte skyldighet att vara med, då du inte är part och kan därför välja fritt. Men har du möjlighet att närvara är detta ett bra tillfälle för dig att se din lägenhet, stämma av gjorda tillval och ställa frågor och få svar direkt från besiktningsmannen. Köpare erhåller besiktningsprotokoll.

Olika typer av besiktning och vad händer vid fel?

Ett antal olika besiktningar görs. Dels besiktningar innan du flyttat in och dels efteråt.

  1. Förbesiktning

Förbesiktning är som det låter en besiktning som utförs innan hela entreprenaden är färdig. Första besiktningen i varje lägenhet är en förbesiktning.

  1. Slutbesiktning

Slutbesiktning görs vid andra besöket i lägenheten. Det är vi detta tillfälle du som köpare inbjuds att medverka.

  1. Efterbesiktning

Efterbesiktning innebär att besiktningsmannen kontrollerar att de fel som noterats vid tidigare besiktningar är fackmässigt åtgärdade av entreprenören.

  1. Statusbesiktning (kallas också för 2-års besiktning)

En statusbesiktning görs cirka två år efter slutbesiktning, för att följa upp eventuella brister. Efter två års brukande samlas också erfarenheter och statistik in från boende och förvaltningspersonal och utgör en del av underlaget för besiktningen.

  1. Garantibesiktning (kallas också för 5-års besiktning)

En garantibesiktning skall genomföras inom 5 år och ta upp de brister som har framkommit under garantitiden.

Garantitid

Garantitiden börjar löpa från och med godkänd slutbesiktning. Brf Boulevarden kommer att ha ett samma datum från när garantitiden inleds, även om besiktningarna utförs vid flera olika tillfällen.

Brf Boulevarden har 5-års garantitid med vissa särskilda villkor för att garantiåtagandet ska gälla (se drift och skötselinstruktioner i din lägenhetspärm).