Samtliga av lägenhetens olika förbrukare är fördelade på två jordfelsbrytare. Detta innebär att kyl/frys är kopplade till samma jordfelsbrytare som flera andra förbrukare. I vissa lägenheter även med uttaget på balkong/uteplats.

Detta innebär en risk att kyl/frys blir utan ström pga fel i någon annan apparat. Om detta inträffar när man är bortrest, så är det inte så roligt.

Vissa lägenhetsinnehavare har låtit koppla om detta på egen bekostnad och det rekommenderas för alla. Om det finns tre jordfelsbrytare, så är omkopplingen gjord.

Det är endast den låsfirma som föreningen har avtal med som är behörig att göra nycklar och låscylindrar till Boulevardens låssystem. All beställning av nycklar och låscylindrar görs via HSB. Kontakta:  

Förvaltningsadministratör

Helene Karlsson
Direkt: 010-442 20 04
Växel: 010-442 20 00
Helene.Karlsson@hsb.se    

Om man behöver byta låscylinder akut innan man fått kontakt med HSB, så kan man byta till en tillfällig låscylinder. Kontakta därefter HSB för beställning av låscylinder som ingår i Boulevardens låssystem.

Tänk på att taggen och fjärrkontrollen är värdehandlingar. Alla taggar är numrerade. Det är viktigt att hålla reda på vem som har vilken tag.
Alla som på något sätt förlorar en tag eller en fjärrkontroll till garaget måste omgående rapportera detta till styrelsen eller HSB, så att vi direkt kan spärra den taggen / fjärrkontrollen innan den hinner användas av obehöriga.

Kontaktperson på HSB för att spärra och för att beställa nya taggar eller fjärrkontroller är:

Förvaltningsadministratör
Helene Karlsson
Direkt: 010-442 20 04
Växel: 010-442 20 00
Helene.Karlsson@hsb.se 

 

Det är inte tillåtet att ha jacuzzi, badtunna eller andra badanläggningar på balkonger eller terrasser.

  • Det saknas riktiga påfyllningsanordningar och spillvattenledningar som ”Kretslopp och vatten” kräver. 
  • Balkonger och takterrasser inte dimensionerade för den stora belastning som en badanläggning innebär.  
  • Takterrasser med trätrall kan punktbelasta och skada tätskiktet.