Hur är jordfelsbrytarna kopplade?

Samtliga av lägenhetens olika förbrukare är fördelade på två jordfelsbrytare. Detta innebär att kyl/frys är kopplade till samma jordfelsbrytare som flera andra förbrukare. I vissa lägenheter även med uttaget på balkong/uteplats.

Detta innebär en risk att kyl/frys blir utan ström pga fel i någon annan apparat. Om detta inträffar när man är bortrest, så är det inte så roligt.

Vissa lägenhetsinnehavare har låtit koppla om detta på egen bekostnad och det rekommenderas för alla. Om det finns tre jordfelsbrytare, så är omkopplingen gjord.

Vilket lägenhetsnummer skall användas i adressen?

Det är lantmäteriets lägenhetsnummer som skall användas i lägehhetens adress. Det är det nummer som står på postboxen. Detta nummer är endast unikt för varje trappuppgång.

HSBs lägenhetsnummer är unikt inom hela bostadsrättsföreningen och står ovanför dörren. Detta nummer skall endast använda för kommunikation inom HSB.

Se vidare Bra att veta – Adressändring, Lägenhetsnummer.

Jag har tappat en lägenhetsnyckel

Det är endast den låsfirma som föreningen har avtal med som är behörig att göra nycklar och låscylindrar till Boulevardens låssystem. All beställning av nycklar och låscylindrar görs via HSB. Kontakta:  

HSB Boendeservice
010-442 20 00
boendeservice.gbg@hsb.se

Om man behöver byta låscylinder akut innan man fått kontakt med HSB, så kan man byta till en tillfällig låscylinder. Kontakta därefter HSB för beställning av låscylinder som ingår i Boulevardens låssystem.