Hur lång är garantin på vitvaror?

Den är 5 år. Se högsta nivån i fliken Bopärm.